วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

น้ำและไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

ที่ใดมีคน ที่นั่นมีน้ำ และมีไฟฟ้า
เรื่องสืบเนื่องจากที่ท่านผอ.ทิวา รุ้งแก้ว ได้จัดประชุมสัมมนา การเตรียมยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษสู่อาเซี่ยน ที่ห้องประชุมไพศาลวิทยาเมื่อ30มกราคม 2554 และได้พูดคุยถึงเรื่องน้ำ ได้มีการยกประเด็นที่ว่า ถึงตอนน้ำหลากเราก็ท่วม พอถึงตอนแล้ง เราก็แล้ง ทำให้นึกถึงสภาพเมืองจีนในปัจจุบัน ที่เขาได้รับการปฏิบัติมาจากสมัยของยุคปฏิวัติของเมาเจอตุง ที่ว่า ที่ใดมีคนที่นั่นมีน้ำ ที่ใดมีคนที่นั่นมีไฟฟ้า เป็นจุดเริ่มต้นที่เขาพัฒนาคนส่วนใหญ่ของประเทศ ด้วยการสร้างพื้นฐานที่เพียงพอ และปัจจุบันหากไปที่จีน จะเห็นว่ามีท่อส่งน้ำส่งไฟฟ้าไปที่ทุ่งนาทุกแห่ง ทำให้เกษตรกรคนส่วนใหญ่ของประเทศมีชีวิตที่ดีขึ้น และคนส่วนใหญ่ของประเทศก็ยังรำลึกถึงบุญคุณของเมาเจอตุงมาจนกระทั่งทุกวันนี้
แล้วถ้ามามองถึงเกษตรกรไทยเมื่อเปิดเสรีค้าการเกษตร เราจะสู้เขาได้อย่างไร เมื่อเราต้องซื้อน้ำ ต้องจ่ายค่าไฟฟ้า ส่วนเขาปล่อยท่อน้ำไปทุกที่ เราแพ้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว
และที่สำคัญการเดินขบวนเปิดฝายราษี ฝายหัวนา เมื่อสิบปีที่ผ่านมา สอบถามที่มาเดินแถวยางชุมก็บอกว่า มาจากร้อยเอ็ดบ้าง มาจากขอนแก่นบ้านพวกเดินขบวนมืออาชีพ
แต่จริงๆแล้ว ชาวยางชุมน้อย เขาต้องการน้ำเพื่อการเกษตรมากๆ และที่สำคัญควรเป็นน้ำฟรี และไฟฟ้าฟรีเพื่อการเกษตร ถ้าได้อย่างนี้รับรองคนจะไม่ยากจน ทุกคนเป็นคนขยัน หากทำได้ คนคงไม่หันไปเล่นบั่งไฟ หรือหันไปเสพยาบ้า เมื่อมีงานทำ มีรายได้ ทุกคนก็ขยันทำมาหากิน แต่เมื่อไม่มีอะไรจะทำ ก็เกิดเวลาว่างก็นำสู่นันทนาการสังสรร สรวลเสเฮฮา แล้วก็เมาๆ
ตอนนี้ทราบว่า เรื่องการประชุมสัมมนากำลังเข้าสู่ระดับจังหวัด หากท่านใดมีส่วนเกี่ยวข้อง ขอสนับสนุนการกักน้ำไว้ใช้ ทำคลองส่งไปให้ทั่วถึง ได้ทำนา ปลูกผักตลอดปี
ประเทศไทยคนส่วนใหญ่ของประเทศยังเป็นเกษตรกร หากเกษตรกรอยู่ดีกินดี รับรองเจริญแน่นอน และหากเกษตรกรยกจนค่นแค้น จีดีพีจะสูงจะต่ำอย่างไร ก็ยากจนอยู่ดี
ขอเอาใจช่วยและสนับสนุน น้ำไหล ไฟสว่าง หนทางดี ให้ฟรีๆ กับเกษตรไทย รับรองดีแน่นอนครับ